Nástroj umělé inteligence předpovídá riziko rakoviny plic

Nástroj umělé inteligence předpovídá riziko rakoviny plic

Aktualizovaná explorační analýza ze studie s pacienty s NSCLC

Aktualizovaná explorační analýza ze studie s pacienty s NSCLC

Vliv NSAID na účinnost imunoterapie u NSCLC

Vliv NSAID na účinnost imunoterapie u NSCLC

Vliv inhibitorů imunitního kontrolního bodu na chemoterapii SCLC

Vliv inhibitorů imunitního kontrolního bodu na chemoterapii SCLC

Deprese u pacientů s NSCLC korelovala se zvýšeným zánětem

Deprese u pacientů s NSCLC korelovala se zvýšeným zánětem

Postmenopauzální hormonální terapie snižuje riziko rakoviny plic

Postmenopauzální hormonální terapie snižuje riziko rakoviny plic

Rizikové faktory rakoviny plic u nekuřáků

Rizikové faktory rakoviny plic u nekuřáků

Lurbinectedin lepší než Topotecan pro léčbu SCLC

Lurbinectedin lepší než Topotecan pro léčbu SCLC

Inhibitory PD-1 spojené s vyšším rizikem pneumonie

Inhibitory PD-1 spojené s vyšším rizikem pneumonie

Zkoumání použití neoadjuvantní chemoimunoterapie u NSCLC

Zkoumání použití neoadjuvantní chemoimunoterapie u NSCLC

Disparity ve screeningu, léčbě rakoviny plic

Disparity ve screeningu, léčbě rakoviny plic

Výsledky postmarketingového hodnocení bezpečnosti pro Lurbinectedin

Výsledky postmarketingového hodnocení bezpečnosti pro Lurbinectedin

Screening rakoviny plic rozšiřuje počet včasných diagnostik

Screening rakoviny plic rozšiřuje počet včasných diagnostik

Míry screeningu rakoviny plic v USA zůstávají nízké

Míry screeningu rakoviny plic v USA zůstávají nízké

Využití lurbinectedinu u pacientů se SCLC

Využití lurbinectedinu u pacientů se SCLC